ماه چگونه بر الگوهای خواب تأثیر می گذارد؟

در سال 1969 انسان بر ماه فرود آمد. اما [ماه] از آنموقع رازهایش را از دست نداده است. از روایت داستانی لوسین درباره ی سفر به ماه در قرن دوم … Continue Reading →


هایپر لوپ چگونه کار خواهد کرد ؟

اِلون موسک با گرد هم آوردن خبره ها حرفه ای راه اندازی کرده است. وقتی او قول داد که هزینه ی پرواز فضایی را کاهش دهد، به او گفتند که … Continue Reading →